Menu

Welkom

 JANUARI 2013

Rookmelders nu ook verplicht in huurwoningen
Het decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders is door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Dit decreet bepaalt dat vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs alle private en sociale verhuurde woningen zullen moeten uitgerust worden met een optische rookmelder. De regelgeving is dus ook van toepassing op woningen die door een gemeente, OCMW of sociale huisvestingsmaatschappij worden verhuurd.

 

fasering

Bij het afsluiten van een nieuw huurcontract na 1 januari 2013 zal de woning uitgerust moeten zijn met een optische rookmelder.

Voor de lopende huurcontracten is er een gefaseerde overgang voorzien: In de sociale huurwoningen moet de optische rookmelder geplaatst worden: • voor 1 januari 2014 indien de woning gebouwd is voor 1950 • voor 1 januari 2015 indien de woning gebouwd is vanaf 1950 en voor 1970 • voor 1 januari 2016 indien de woning gebouwd is vanaf 1970 en voor 1980 • voor 1 januari 2017 indien de woning gebouwd is vanaf 1980

In de private huurwoningen die als hoofdverblijfplaats verhuurd worden, moeten de optische rookmelders geplaatst worden: • voor 1 januari 2016 indien de woning gebouwd is voor 1945 • voor 1 januari 2019 indien de woning gebouwd is vanaf 1945

Ook alle woningen waarvoor een bijzondere sociale lening (cfr. Vlaamse Wooncode) wordt toegekend waarvan de akte wordt verleden na 1 januari 2013 moeten uitgerust zijn met optische rookmelders.

 

plaatsing

Het aantal rookmelders en de locaties waar ze moeten geplaatst worden, zal later nog bepaald worden.

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij. Een bewijs dat de rookmelder is geplaatst moet aan het huurcontract gehecht worden (zoals  bewijs van plaatsing door installateur, foto bij plaatsbeschrijving).

 

bestaande regelgeving

Deze regelgeving is een uitbreiding van de reeds bestaande verplichting om in nieuwbouwwoningen en bij vergunningsplichtige renovatiewerken rookmelders te plaatsen, zoals bepaald was in het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. Deze verplichting blijft ook nog steeds bestaan en wordt mee opgenomen in het nieuwe decreet.

 

One thought on “Welkom”

  1. Mr WordPress schreef:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *